Oder-Studio-logo

FUMA-2015

Już za kilka dni pojawi się tu regulamin oraz aktywna karta zgłoszenia do

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA - Zielona Góra 2015Przeczytaj regulamin Festiwalu

Przygotuj kod z płyty Młodzi Artyści Śpiewają 2015

Wyślij kartę zgłoszenia (wybierz Festiwal FUMA 2015)Organizatorzy:

Zielonogórski Ośrodek Kultury

Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży "Młodzi Artyści"

 

Patronat nad Ogólnopolskim Festiwalem Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„FUMA” - Zielona Góra 2015
Prezydent Miasta Zielona Góra
Janusz Kubicki

Warsztaty wokalne w Centrum Kultury Izabelin

Warsztaty wokalne-CENTRUM KULTURY IZABELIN-na www

Fundacja Młodzi Artyści oraz Centrum Kultury Izabelin zapraszają serdecznie utalentowanych wokalistów (w wieku od 7 do 21 lat),                                  z województwa mazowieckiego, do udziału w bezpłatnych warsztatach wokalnych które odbędą się dnia 08.11.2014 r.                                             w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin.

w godz. 10:00 - 18:00 (z przerwą obiadową o godz. 14:00).

Zajęcia poprowadzi Anna Ozner
Wokalistka, aktorka scen muzycznych, pedagog. Laureatka wielu konkursów i festiwali w kraju i za granicą, m.in. „Tańczące Eurydyki”, „Pamiętajmy o Osieckiej”, „Studencki Festiwal Piosenki”, „Szansa na sukces”,  „Międzynarodowy Festiwal Duetów Musicalowych Face To Face”, „Słowiański Bazar” na Białorusi (reprezentacja kraju).W ubiegłym roku wzięła udział w drugiej edycji telewizyjnego konkursu wokalnego The Voice of Poland.       Do roku 2008 współpracą związana była z Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze, Teatrem Rampa w Warszawie i Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Od 9 lat związana jest z Fundacją Anny Dymnej „Mimo wszystko”, prowadzi warsztaty wokalne dla uczestników Festiwalu Zaczarowana Piosenka i wspiera finalistów podczas koncertów telewizyjnych. Związana jest ze scena kabaretową, współpracuje z Kabaretem Moralnego Niepokoju, któremu towarzyszy podczas licznych realizacji telewizyjnych i DVD. Jako backing vocal wspiera artystów polskiej sceny muzycznej i aktorów podczas koncertów telewizyjnych, m.in. Festiwalu „Zaczarowana Piosenka”, „Kabaretowej Nocy Listopadowej”, „Dnia Papieskiego”, Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Jako pedagog związana ze Studiem Piosenki Rozrywkowej i Jazzowej w Bemowskim Centrum Kultury, warszawskim Teatrem Dramatycznym, Fundacją Anny Dymnej „Mimo wszystko” i Fundacją „Młodzi Artyści”.

Każdy uczestnik przywozi jedną polską piosenkę (tekst wydrukowany) oraz podkład muzyczny (na płycie CD-Audio)

Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży dla uczestników warsztatów spoza Izabelina.
Obiad dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 31 października 2014 r. na adres email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ilość miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
Paweł Słoniowski
Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży "Młodzi Artyści"
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www.mlodziartysci.eu

 

 

 

 

Edukujmy kulturalnie i twórczo

Logotyp-Edukujmy kulturalnie i tworczo z polska piosenka

 

REGULAMIN PROJEKTU§ 1

[Zakres przedmiotowy regulaminu]Niniejszy regulamin dotyczy realizacji projektu pn. „Edukujmy kulturalnie i twórczo z polską piosenką” (zwanego dalej „Projektem”). Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad udziału, praw
i obowiązków Uczestników Projektu oraz zobowiązań Realizatorów Projektu.
§ 2

[Uczestnicy Projektu]Projekt jest skierowany do utalentowanych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 21 r.ż. z terenu całego kraju.

§ 3

[Realizatorzy Projektu]Realizatorem Projektu jest:

Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”

§ 4

[Zgłoszenie i zakwalifikowanie do Projektu]1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest dostarczenie przez Uczestnika wypełnionej i podpisanej deklaracji zgłoszeniowej. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.

Zgłoszenia przyjmowane są w formie papierowej, pocztą, faxem lub drogą mailową na adres:

Fundacja „Młodzi Artyści”

ul. Ogrodowa 6/2,

65-462 Zielona Góra

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Edukujmy kulturalnie i twórczo z polską piosenką”.

2. Wypełnienie formularza i przesłanie go w określonym terminie jest warunkiem koniecznym zgłoszenia chęci udziału w projekcie.

3. Rekrutacja potrwa do dnia 30.08.2014 r. W wyjątkowych sytuacjach jej termin może ulec zmianie.

4.Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

§ 5

[Obowiązki Uczestników Projektu]

1. Przyjęcie zaproszenia do udziału w projekcie oznacza zgodę uczestnika na publiczne udostępnienie swoich danych osobowych (imię i nazwisko oraz miejscowość) wypowiedzi, fotografii na stronie internetowej projektu; przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz sprawozdawczości; udostępniania swojego wizerunku na potrzeby promocji i upowszechnienia projektu.

W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyrażają rodzice/opiekunowie prawni uczestnika.

2. Uczestnicy zobowiązują się do:

a) aktywnego udziału w Projekcie,

b) podpisywania list obecności i wypełniania innej dokumentacji projektowej m.in. ankiet ewaluacyjnych, uczestnictwa w wywiadach ewaluacyjnych.

§ 6

[Finansowanie i zobowiązania realizatorów projektu]1.Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Udział w projekcie jest bezpłatny.

3. Organizatorzy zobowiązują się do:

a. Zorganizowania i przeprowadzenia działań projektowych zgodnie z ustalonym z Uczestnikami harmonogramem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian
w w/w harmonogramie.


b. Zapewnienia materiałów do zajęć, wyżywienia oraz noclegu niezbędnych do przeprowadzenia konkretnych działań.

c. Zapewnienia zaplecza technicznego i kadrowego niezbędnego do realizacji Projektu.

d. Dostosowywania działań do potrzeb Uczestników Projektu oraz dbania o wysoką jakość wsparcia.

e. Zwrotu kosztów dojazdu (zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie zwrotu kosztów dojazdu).Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia.§ 7

[Podsumowanie]Zgłoszenie chęci udziału w projekcie oznacza zaakceptowanie opisanych tutaj zasad.Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie sprawuje:

Paweł Słoniowski– mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konkurs na teksty piosenek

ROZSTRZYGNIĘCIE

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA

TEKSTY PIOSENEK

 

Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” ma przyjemność poinformować iż dobiegł końca Ogólnopolski Konkurs na Teksty Piosenek.  
Nadesłanych zostało 97 propozycji tekstów piosenek.
Rada Artystyczna wyłoniła spośród nadesłanych prac pięciu laureatów.


Nagrodzeni zostają:
Julia Wojtalik - "Czas porzucić strach"
Celina Smędra - "O deszczu, o jesień i..."
Kinga Grodzka - "Podwójne życie"
Kornelia Pytel - "Skarby świata"
Justyna Galaszewska - "To muzyka"


i otrzymują profesjonalne słuchawki studyjne.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !
/nagrody wyślemy pocztą polską/

Wybrane teksty piosenek ukażą się na płycie Młodzi Artyści Śpiewają 2015.

Pozostałym uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

 

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego

"Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom"

men logo

Wyjątkowe Warsztaty Artystyczne Fundacji Młodzi Artyści - Przytok 2015

Zapraszamy serdecznie wszystkich chcących artystycznie i aktywnie spędzić wakacje, na Wyjątkowe Warsztaty Artystyczne Fundacji Młodzi Artyści - Przytok 2015.

Termin: 13 - 22 lipca 2015 r.

Miejsce: Piękny Pałac w Przytoku

Uczestnicy w wieku od 7 - 25 lat

Podczas tegorocznych warsztatów m.in.:
- Grupowe zajęcia z emisji głosu,
- Indywidualne lekcje śpiewu, interpretacji piosenek, dobór repertuaru,
- Zespołowe zajęcia z przygotowania partii chórków do piosenek,
- Nagrania w studio / rejestracja głównych partii wokalnych oraz chórków na płytę Młodzi Artyści Śpiewają,
- Zajęcia aktorskie,
- Zajęcia taneczne,
- Zajęcia foto-video / udział w teledysku podsumowującym warsztaty,
- Zajęcia rekreacyjne

WYJAZDY DO AQUAPARKU z NAJDŁUŻSZĄ W POLSCE ZJEŻDŻALNIĄ !!!!!

Drodzy rodzice, wasze dzieci będą pod opieką doświadczonych pedagogów, współpracujących od lat z dziećmi i młodzieżą przy festiwalach oraz warsztatach artystycznych.

Dojazd na własny koszt. Niepełnoletnich uczestników przywozi i odwozi opiekun lub osoba upoważniona.


Koszt całkowity udziału w warsztatach (noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, zajęcia indywidualne i grupowe, inne atrakcje) - 1.400 zł/os !!!!

Fundacja "Młodzi Artyści" wystawia rachunki oraz specjalne dokumenty potwierdzające udział w warsztatach.
Powiadomcie o tym swoich rodziców !!
Być może będą starać się o dofinansowanie w swoim zakładzie pracy.

Dojazd na własny koszt. Niepełnoletnich uczestników przywozi i odwozi opiekun lub osoba upoważniona.

Wyślij rezerwację udziału w warsztatach - wypełniając formularz on-line.
http://www.mlodziartysci.eu/zgloszenie-na-warsztaty-przytok-2015

Aby rezerwacja została utrzymana, należy do 30 maja 2015 r. wpłacić pierwszą ratę w wysokości 1000 zł.
Przy rezygnacji po 30 maja 2015 wpłacona kwota nie będzie zwracana.

Pełną kwotę należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 czerwca 2015 r.

Kadra w tym roku jak zwykle będzie znakomita i posiadająca duże doświadczenie w pracy z młodymi artystami :) !!


Zajęcia wokalne poprowadzą:

Anna Ozner - jako pedagog emisji głosu związana jest ze Studiem Piosenki Jazzowej i Rozrywkowej w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie (współtworzy tam również Festiwal Piosenki Integracyjnej) i Strefę Dobrych Dźwięków, której jest założycielką. Ostatnio Ania podbiła serca telewidzów muzycznego programu The Voice of Poland.

https://www.youtube.com/watch?v=gjqnPe5SW3g

Krzysztof Mroziński - muzyk, wokalista, kompozytor, aranżer. Założyciel i kierownik muzyczny studia piosenki „ERATO” skupiającego  utalentowaną młodzież Zielonej Góry i woj. lubuskiego. Jest instruktorem wokalnym uczestników znanych programów telewizyjnych takich jak: „Bitwa na głosy” czy „The Voice of the Poland”.Kierownik muzyczny orkiestry festiwalowej Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA w Zielonej Górze.

Maciej Moszyński - niezwykle uzdolniony wokalista, obdarzony niespotykaną skalą głosu, specjalizujący się w śpiewaniu metodą Speech Level Singing (SLS).
Finalista programu The Voice of Poland. Zobaczcie jeden z występów Maćka:

https://www.youtube.com/watch?v=0Jslh87Hwkc

Zajęcia taneczne poprowadzi:

Joanna Strzyżewska - Instruktor tańca, choreograf,prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci oraz młodzieży. Blisko związana ze Studiem Tańca Trans Filipa Czeszyka – choreografa takich programów jak „Got to dance – tylko taniec” czy „You can dance – po prostu tańcz”. Tancerka grupy SPOKO, która jest laureatem wielu nagród zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym (Mistrzostwa Polski, Europy czy Świata w wielu federacjach tanecznych). Brała udział również w telewizyjnych przedsięwzięciach takich jak: występ w polskiej edycji programu „You can dance”, wybory „Miss Polonia 2010” czy Disney Chanel XD. Swoje umiejętności szkoliła pod okiem znakomitych choreografów z Polski i ze świata. Tancerka Studenckiego Teatru Tańca Współczesnego Pawła Matyasika.

Zajęcia foto, video oraz filmowe poprowadzą:

Adam Białek - psycholog, dziennikarz, fotograf, autor programów i producent telewizyjny. Autor zdjęć do filmów, teledysków i reportaży z udziałem znanych osobistości życia publicznego i politycznego. Realizował zdjęcia m.in.w Afryce, na Ukrainie, Majorce, Wenecji, Rosji i Niemczech. Od blisko 10 lat pracuje w pionie reżyserskim przy serialach telewizyjnych w znanej komercyjnej stacji TV.

Monika Gołębska - aktorka serialowa, instruktorka fitness, rehabilitantka dziecięca. Od 15 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Swój wartszat aktorski rozwijała pod kierunkiem najwybitniejszych specjalistów sztuki filmowej i teatralnej w Krakowie. Ma na swoim koncie role pierwszoplanowe w serialach telewizyjnych i drugoplanowe w produkcjach fabularnych i kinowych. Specjalizuje się w rolach wymagających szerokiego wachlarzu emocji.

Studio nagrań podczas warsztatów poprowadzi:

Paweł Słoniowski - muzyk, manager, producent, realizator dźwięku. Pomysłodawca i współzałożyciel Fundacji „Młodzi Artyści”. Manager i koordynator wszystkich festiwali, warsztatów oraz projektów realizowanych przez Fundację „Młodzi Artyści”. Producent płyt z serii „Młodzi Artyści Śpiewają”. Realizator dźwięku w Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia – Radio Zachód S.A. w Zielonej Górze. Gitarzysta basowy biorący udział w różnorodnych projektach muzycznych: festiwalach, koncertach, przedstawieniach teatralnych oraz zespołach muzycznych: występował z takimi gwiazdami jak Hanna Banaszak, Ewa Bem, Olga Bończyk, Edyta Geppert, Justyna Steczkowska, Michał Bajor, Stan Borys, Janusz Radek, Robert Janowski, Grzegorz Turnau, Zbigniew Zamachowski.

Zajęcia teatralne poprowadzi:

Łukasz Kucharzewski - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralna im. Ludwika Solskiego we Wrocławiu na wydziale aktorskim. Aktor Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego, Zielona Góra. Współpracuje również z rozgłośniami radiowymi jako lektor.


 

Zobacz fotogalerie z ubiegłorocznych warsztatów:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819483724728705.1073741849.358783090798773&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821876984489379.1073741850.358783090798773&type=3


Zobacz filmy dydaktyczne nagrane podczas ubiegłorocznych warsztatów:

https://www.youtube.com/watch?v=iauKLIgYF-c&list=PLNIChjqDVJtPM8dchXxdymlTxdXgwacbP


Zobacz videoclipy zrealizowane podczas poprzednich warsztatów:
"Był raz sobie Pan Hilary"

 "TERAZ MOGĘ MARZYĆ" - (muz. Krzysztof Mroziński, sł. Dominika Hoffman-uczestniczka warsztatów),realizacja: Adam Białek

embed video plugin powered by Union Development

III Mazowiecki Festiwal Piosenki - Izabelin 2014

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONCERTU KONKURSOWEGO
III Mazowieckiego Festiwalu Piosenki "Rozdźwięki" - Izabelin 2014
Centrum Kultury Izabelin, dnia 27.04.2014 r.Rada Artystyczna w składzie:
Krzysztof Mroziński – przewodniczący rady
Paweł Słoniowski – członek rady
Po przesłuchaniach które odbyły się 27 kwietnia w Centrum Kultury Izabelin postanowiła zaprosić do udziału w warsztatach wokalnych oraz koncercie konkursowym następujące osoby:

Grupa I roczniki 2004 - 2007
1.    Hanna Dunajewska i Karolina Przygoda - Letnia cza-cza
2.    Blanka Wójcik - Malutkim i tym większym (prosimy o przesłanie notki o sobie)
3.    Aleksandra Jazgarska - zmiana piosenki
4.    Julia Gąsiorkiewicz - Kociopieska piosenka
5.    Marta Marat - Kołysanka dla mamy (prosimy o przesłanie na email podkładu do piosenki)
6.    Veronica Rochowiecka - Uśmiechnięta wiosna

Grupa II roczniki 2001 - 2003

7.    Lena Sojka - Łódź bliska, daleka (prosimy o przesłanie notki o sobie)
8.    Julia Mielniczuk - Na Francuskiej (prosimy o przesłanie na email nut od akompaniatora oraz notki o sobie)
9.    Nina Wójcik - Ada, to nie wypada
10.    Agata Zielińska - Płacze moje serce (prosimy o przesłanie notki o sobie)
11.    Joanna Gawor - Kiedyś sens odnajdę
12.    Maja Kruszewska - Syberia (prosimy o przesłanie na email podkładu do piosenki oraz notki o sobie)
13.    Gabriela Podleś - Ołowiane szczęście
14.    Karolina Puchala - zmiana piosenki
15.    Maria Ciecierska - zmiana piosenki
16.    Alicja Stypik - Mięta (prosimy o przesłanie notki o sobie)

Grupa III roczniki 1998 - 2000
17.    Kaja Krzemińska i Laura Choijiljav - Uwierz w nas (prosimy o przesłanie na email podkładu do piosenki)
18.    Anna Bębenek - Co jest dobre a co złe (prosimy o przesłanie notki o sobie)
19.    Katarzyna Grzesik - Małgorzata bez mistrza (prosimy o przesłanie notki o sobie)
20.    Justyna Kakiet - Ta pani w zielonym
21.    Karina Kowalczyk - Ja się załapię
22.    Natalia Kowalska - Opuszczone kobiety (prosimy o przesłanie notki o sobie)


Grupa IV roczniki 1993 - 1997
23.    Tomasz Baracz - Jak na lotni
24.    Paulina Serwatka - Song trzymających ściany
    

Zaproszenie do udziału w warsztatach wokalnych z Anną Ozner:
- Aleksandra Merchel
- Aleksandra Matuszczyk
- Joanna Jaworowska

Izabelin, 27.04.2014 r.

Osobom, które się zakwalifikowały do udziału w Festiwalu serdecznie gratulujemy, pozostałym bardzo dziękujemy za występy i zapraszamy za rok !


Pobierz regulamin Festiwalu

 

Plakat eliminacje Izabelin2014

Muzyka z Tuwimem

logo tuwim

 

 

 

 
Projekt adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 6–21 lat.

Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów z całej Polski.

Jego uczestnicy inspirowani twórczością poety stworzyli teksty piosenek które wysłali na ogłoszony przez Fundację Młodzi Artyści konkurs.

Laureaci pierwszych miejsc w konkursie Piosenka z Tuwimem zostali zaproszenia na Wyjątkowe Warsztaty Artystyczne Fundacji Młodzi Artyści - Przytok 2013.   Prowadzone m.in. przez uczestników the Voice of Poland.

Pozostali laureaci zostali nagrodzeni akcesoriami muzycznymi ufundowanymi przez firmę Audio-Technica.

nadruk tuwim

Posłuchajcie pięknych piosenek do których teksty napisali młodzi ludzie.

1. „Był raz sobie Pan Hilary” śpiewa: Julian Targosz, muz. Dariusz Jaros, sł. Karolina Duda

2. „Bajka Tuwima” śpiewa: Maja Kowalska, muz. Łukasz Bzowski, sł. Maja Kowalska

3. „Porządna sprzedawczyni” śpiewa: Julia Bury, muz. Janusz Brzozowski, sł. Natalia Czarnecka

 4. „Mimozowy bukiet” śpiewa: Ilona Krawczyk, muz. Janusz Brzozowski, sł. Julia Byra

5. „Bajka na papierze” śpiewa: Marta Piotrowska, muz. Janusz Brzozowski, sł. Weronika Szkuta
 
6. „Kolej życia” śpiewa: Marta Żeleźna, muz. Dariusz Jaros, sł. Maja Czapla

7. „Chwytaj każdą chwilę” śpiewa: Magdalena Kosterkiewicz, muz. Janusz Brzozowski, sł. Anna Chowaniec
 
8. „Bawić się muzykalnością” śpiewa: Tomasz Baracz, muz. Łukasz Bzowski, sł. Alicja Nowak
 
9. „Piosenka o Julianie Tuwimie” śpiewają: Klaudia Borejko, Marta Jarząbek, Julia Kiona, Weronika Szkuta, Julia Dorywalska, Klaudia Babula, Justyna Jania, Konrad Derlatka,  muz. Dariusz Jaros, sł. Radosław Mojsa
 
10. „Ponadczasowość” śpiewa: Agata Wilant, muz. Dariusz Jaros, sł. Aleksandra Szatarów
 
 

  

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Piosenka z Tuwimem.

Grupa wiekowa 6-12 lat:
Zwyciężyła Maja Czapla
Laureaci: Maja Kowalska , Natalia Czarnecka, Karolina Duda, Radosław Mojsa

Grupa wiekowa 12-16 lat:
Zwyciężyła Weronika Szkuta
Laureaci: Anna Chowaniec i Julia Byra

Grupa wiekowa 16-21 lat
Zwyciężyła Aleksandra Szatarów
Laureaci: Alicja Nowak

Wyróżnienie zdobył: Filip Wojciech Jegliński

Radę Artystyczną, oceniającą teksty konkursowe tworzyli:
Ewa Andrzejewska – pedagog, poetka, autorka tekstów do piosenek dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
Małgorzata Katarzyńska – autorka tekstów do piosenek, m.in. na płytach "Młodzi Artyści Śpiewają";
Tadeusz Szarwaryn – edukator MEN, pedagog, nauczyciel muzyki. Autor tekstów do piosenek publikowanych m.in. w podręcznikach szkolnych a także płytach Fundacji „Młodzi Artyści”;
Janusz Kukuła – główny reżyser Teatru Polskiego Radia, autor tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, również na płytach z serii "Młodzi Artyści Śpiewają"

 

 

Juliana Tuwima nie ma z nami od 60 lat. Pozostała za to jego ponadczasowa twórczość. Aby ją poznać, przybliżyć i wyśpiewać Fundacja „Młodzi Artyści” stworzyła projekt „Muzyka z Tuwimem”. Nagrodzony grantem przez Narodowe Centrum Kultury.

Laureaci głównych nagród wezmą udział w warsztatach, łączących taniec, śpiew, aktorstwo i fotografię. Tam pod okiem specjalistów (m.in. finalistów the Voice of Poland), zacznie powstawać ścieżka muzyczna do płyty. Płyty z nagrodzonymi tekstami śpiewanymi, przez młodych i zdolnych artystów. Oczywiście młodzi śpiewać będą Tuwima. A krążek trafi do organizacji i instytucji kultury w całej Polsce. By twórczość mistrza była lepiej znana i śpiewana. Bo Julian Tuwim wielkim poetą był :).

nck logo jpg poziomDofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Kultura - Interwencje

 

Konkurs Piosenka z Tuwimem

Jeśli lubisz pisać teksty do piosenek, ten konkurs jest dla Ciebie. Fundacja „Młodzi Artyści” organizuje Ogólnopolski Konkurs Piosenka z Tuwimem. Jego uczestnicy inspirowani twórczością poety stworzą teksty utworów muzycznych.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6–21 lat. Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. Laureaci pierwszych miejsc dostaną zaproszenia na elitarne warsztaty artystyczne. Prowadzone m.in. przez uczestników the Voice of Poland. Pozostałe miejsca zostaną nagrodzone akcesoriami muzycznymi. Ufundowanymi przez firmę Audio-Technica.

audio-technica-logo

Organizator:

Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”
 
Osoba do kontaktu:

Tomasz Zygmuntowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Patronat medialny nad konkursem:

wyborcza

Patronat medialny Muzyka z Tuwimem:

Logo Radio ZachodGazetaLubuska logo-noweFCP-logo2012 RGB

TVP INFO JPG

 

embed video plugin powered by Union Development

Projekty

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA - Zielona Góra 2012

Pomysłodawcy i Organizatorzy:
Zielonogórski Ośrodek Kultury
Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży "Młodzi Artyści"


 
Patronat nad Ogólnopolskim Festiwalem Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„FUMA” - Zielona Góra 2012
Prezydent Miasta Zielona Góra
Janusz Kubicki